Tajemnicze symbole Japonii

Zuzanna Barczyk

Zaskakujacy sojusz indyjskich rewolucjonistów z armia japońską podczas II wojny światowej

Wawrzyniec Bednarz

Gotuj z Indiami – warsztaty kulinarne

Kuchnia indyjska ma wielu miłośników na całym świecie. Jest też bardzo popularna w całej Polsce, ale jeśli jeszcze nie mieliście z nią styczności, to na pewno Wam zasmakuje. Nasi studenci ugotowali dla Was trzy proste w wykonaniu dania, które z łatwością będziecie w stanie odtworzyć w swojej kuchni.

Dania kuchni indyjskiej ugotowali dla Was członkowie sekcji Indii i Azji Południowej DKN UJ: Karolina Panek, Wawrzyniec Bednarz, Martyna Orszulak, Sandra Widuch, Weronika Glapińska, Jan Obłudek. Kamerzystką i reżyserką była Karolina Panek. Przepisy przygotowała Karolina Panek.

Sekcja Indii i Azji Południowej DKN UJ – Jesteśmy grupą studentów zafascynowanych regionem Azji Południowej, chcących poszerzać swoje pasje i wiedzę. Jedne z założeń naszego koła to łamanie stereotypów i promowanie szeroko rozumianej Azji Południowej. Oprócz spędzania godzin przy książkach i nauki języków, znajdujemy czas na wspólne wyjścia do indyjskich restauracji czy oglądanie filmów Bollywood. Opiekunem sekcji jest dr Kamila Junik- Łuniewska.

ENG:

Indian cuisine is loved all around the world. It is also very popular in Poland, but if you haven’t been introduced to it yet, we can assure you, it won’t disappoint you. Our students have prepared for you three simple dishes that you will be able to easily recreate in your kitchen.

Indian dishes were cooked for you by members of the India and South Asia section of the Jagiellonian University DKN: Karolina Panek, Wawrzyniec Bednarz, Martyna Orszulak, Sandra Widuch, Weronika Glapińska, and Jan Obłudek. Karolina Panek was the camera operator and director. The recipes were prepared by Karolina Panek.

India and South Asia section of the Jagiellonian University DKN – We are a group of students fascinated by the South Asian region, who want to expand their passions and knowledge. One of the assumptions of our club is breaking the stereotypes and promoting the broadly understood South Asia. In addition to spending hours reading books and learning languages, we enjoy going out to Indian restaurants and watching Bollywood movies together. Our supervisor is Dr. Kamila Junik-Łuniewska.

Zuzanna Roszkowska i Katarzyna Bernacka – System edukacyjny w Korei Północnej i Południowej

 

Nazywamy się Katarzyna Bernacka i Zuzanna Roszkowska. Przygotowałyśmy dla Was krótką prelekcję na temat systemów edukacji w Korei Północnej i Korei Południowej. Postanowiłyśmy przybliżyć Wam ten ciekawy temat, ponieważ niegdyś jedno państwo, teraz podzielone na dwie części, wykorzystuje edukację w zupełnie innych celach. Jeśli chcecie dowiedzieć się jak wygląda życie szkolne przeciętnego ucznia w obu Koreach, zapraszamy do wysłuchania naszej prelekcji. Możemy zapewnić, że nie będziecie się nudzić – życie koreańskich nastolatków znacznie różni się od naszego!

Katarzyna Bernacka i Zuzanna Roszkowska – studentki drugiego roku Studiów nad Koreą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje je szeroko pojęta kultura krajów Dalekiego Wschodu. Zuzę głównie fascynuje historia, natomiast Kasię problemy społeczne.

 

ENG: Hello. We are Katarzyna Bernacka and Zuzanna Roszkowska, students of Korean Studies at the Jagiellonian University. We prepared a short lecture about North Korean and South Korean education systems. It is an interesting topic due to the fact that once a united nation, now divided in two, uses its education system for different purposes. If you want to broaden you knowledge about how a life of an ordinary Korean student in both Koreas looks like, you are more than welcomed to listen to our lecture. We can assure that you will not be bored – the life of Korean teenagers is certainly different from ours!

Katarzyna Bernacka and Zuzanna Roszkowska – second-year students of Korean Studies at the Jagiellonian University. They are interested in the broadly understood culture of the Far East countries. Zuza is mainly fascinated by history, while Kasia is by social problems.

Moja pierwsza lekcja japońskiego – logografy japońskie

Język japoński zaliczany jest do grupy najtrudniejszych języków świata, ale to nie powstrzymuje ogromnej grupy chętnych na nauczenie się go! 🙂 Wielu pasjonatów języka japońskiego rozpoczyna jego naukę na własną rękę, by następnie kontynuować ją u boku doświadczonych lektorów. Jak zacząć naukę języka japońskiego? Najlepiej zacząć od poznawania hiragany, katakany i kanji, a więc logografów japońskich, składających się na obszerny alfabet. Wszystkich znaków japońskich jest ponad 60 tysięcy, jednak do swobodnego porozumiewania się językiem wystarczy znajomość około 2 tysięcy kanji. Spróbujmy więc nauczyć się i zrozumieć je razem!

 

Arata Watanabe – student z Japonii, obecnie uczy się języka polskiego na UJ, w wolnym czasie zwiedza dobre krakowskie sklepy z pączkami.

 

Maciej Bączek – student Studiów nad Japonią I stopnia, interesuje się kulturą i społeczeństwem Japonii, w wolnym czasie zajmuje się zagadnieniami historycznymi lub militarnymi. Szczególnie interesuje się XIX w. I historią współczesną.

 

ENG:

Japanese is one of the most difficult languages in the world, but that doesn’t stop a huge group of people willing to learn it! 🙂 Many enthusiasts of the Japanese language start learning Japanese on their own, and then continue it with experienced teachers. How to start learning Japanese? It is best to start with learning about hiragana, katakana and kanji, i.e. Japanese logographers, who make up a large alphabet. There are over 60,000 Japanese characters in all, but to communicate freely in the language you need to know about 2,000 kanji. So let’s try to learn and understand them together!

 

Arata Watanabe – a student from Japan, he currently studies the Polish language at UJ, in free time he explores good pączki stores in Krakow

 

Maciej Bączek – student of Japanese Studies, 1st degree, interested in the culture and society of Japan, in his spare time he researches issues related to history or military. His special interest is in the nineteenth century and contemporary history.

 

Sekcja Indii i Azji Południowej DKN UJ – Moja pierwsza lekcja języka Hindi

Witamy na Waszej pierwszej lekcji języka hindi! Nasi studenci opowiedzą o najpowszechniej używanym języku w Indiach i zapoznają Was z jego podstawami. Jeżeli interesujecie się językami orientalnymi i kulturą Azji, to na pewno się nie zawiedziecie.

Lekcja języka hindi została przygotowana przez członków sekcji Indii i Azji Południowej DKN UJ: Karolina Panek, Wawrzyniec Bednarz, Martyna Orszulak, Arkadiusz Bochenek, Weronika Glapińska, Jan Obłudek. Lekcję poprowadzili Wawrzyniec Bednarz i Martyna Orszulak. Kamerzystką i reżyserką była Karolina Panek.

Sekcja Indii i Azji Południowej DKN UJ – Jesteśmy grupą studentów zafascynowanych regionem Azji Południowej, chcących poszerzać swoje pasje i wiedzę. Jedne z założeń naszego koła to łamanie stereotypów i promowanie szeroko rozumianej Azji Południowej. Oprócz spędzania godzin przy książkach i nauki języków, znajdujemy czas na wspólne wyjścia do indyjskich restauracji czy oglądanie filmów Bollywood. Opiekunem sekcji jest dr Kamila Junik- Łuniewska.

 

ENG:

Welcome to your first Hindi lesson! Our students will tell you a little bit about the most widely spoken language in India and introduce you to its basics. If you are interested in oriental languages ​​and the culture of Asia, you will not be disappointed.

The Hindi language lesson was prepared by members of the India and South Asia section of the DKN Jagiellonian University: Karolina Panek, Wawrzyniec Bednarz, Martyna Orszulak, Arkadiusz Bochenek, Weronika Glapińska, and Jan Obłudek. The lesson was conducted by Wawrzyniec Bednarz and Martyna Orszulak. Karolina Panek was the camera operator and director.

India Department of Far East Student Association – We are a group of students fascinated by the South Asian region, who want to expand their passions and knowledge. One of the assumptions of our club is breaking the stereotypes and promoting the broadly understood South Asia. In addition to spending hours reading books and learning languages, we enjoy going out to Indian restaurants and watching Bollywood movies together. Our supervisor is Dr. Kamila Junik-Łuniewska.

Anna Bargieł – “Jak się mówi w Korei? – czyli krótka wycieczka po dialektach koreańskich”

Prelekcja przedstawia sześć głównych dialektów języka koreańskiego w Korei Południowej oraz standardowy dialekt Korei Północnej wraz z ich krótką charakterystyką i przykładowymi słówkami lub wyrażeniami. Omawianie każdego dialektu zawiera mapę występowania oraz kilku przedstawicieli ze świata kpopu, dram lub programów variety. Poznaj język koreański każdego zakątka Korei! Anna Bargieł obecnie studiuje na kierunku Studia nad Koreą oraz Studia nad Chinami w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania to m.in. językoznawsto, nauka języków azjatyckich oraz klasyczna literatura zarówno koreańska, jak i chińska.

ENG: The lecture outlines six main dialects of the Korean language from South Korea and the standard North Korean dialect and shortly introduces each one of them, including example words and expressions. Explanation of each dialect is accompanied by a map showing where is it spoken and a few representatives from kpop, kdrama or variety shows. Get to know the Korean language of each corner of the penninsula! Anna Bargieł is currently a student majoring in Korean Studies and Chinese Studies in the Institute of the Middle and Far East of Jagiellionian University. Her interests include linguistics, study of Asian languages and classic Korean and Chinese literature.

Szkoła jogi Sadhana – Poranki z jogą part 2

Szkoła jogi Sadhana prowadzi zajęcia już od ponad 18 lat w centrum Krakowa, dzięki czemu jest jedną z największym stażem szkół jogi w Krakowie. Jako pierwsza szkoła jogi zaczęła prowadzić zajęcia dla osób początkujących. Jej instruktorzy to świetnie wykwalifikowani trenerzy, którzy posiadają certyfikaty świadczące o ich profesjonalizmie, m.in. Certyfikat Marki IYENGAR®. Ponadto każdy z trenerów jogi bierze regularne szkolenia w Indiach w Instytucie Jogi Iyengara. Założycielem szkoły jogi Sadhana jest Roman Grzeszykowski, który specjalnie dla Państwa poprowadzi nasze festiwalowe poranki z jogą. Jak sama szkoła jogi mówi: joga jest naszą pasją, a jej nauczanie misją! Serdecznie zapraszamy na zajęcia, a jesteśmy pewni, że Państwo się nie zawiodą!

ENG: The Sadhana yoga school has been conducting classes for over 18 years in the center of Krakow, making it one of the largest yoga schools in Krakow. It was the first yoga school to start teaching beginners. Its instructors are highly qualified trainers who have certificates proving their professionalism, incl. IYENGAR® Brand Certificate. In addition, each of the yoga trainers takes regular training in India at the Iyengar Yoga Institute. The founder of the Sadhana yoga school is Roman Grzeszykowski, who will conduct our festival yoga mornings especially for you. As the yoga school itself says: yoga is our passion and teaching it is our mission! We invite you to class, and we are sure that you will not be disappointed!

Warsztaty origami

Autor: Anna Ortoli

Origami to sztuka składania papieru, pochodząca z Chin, rozwinięta w Japonii i dlatego też uważa się ją za tradycyjną sztukę japońską. Wraz z naszym prostym samouczkiem nauczycie się składać nieklasycznego żurawia.

Anna Ortoli studiuje Studia Azjatyckie Dalekowschodnie na module Japonia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz fotografię w Akademii Fotografii. Głównie interesuje się Japonią, w szczególności jej kulturą, kuchnią i społeczeństwem.

Gotuj z GSZUJem – koreański snack time

Autor: Natalia Janeczek

Czy Wam tez podczas oglądania koreańskich dram uruchamia się automatyczny ślinotok na widok prezentowany w nich potraw? Jeśli tak jak nas ogarnęła Was chęć spróbowania tego jedzonka w praktyce, to dobrze trafiliście. W dzisiejszym odcinku „Brzuszkiem po mapie” nauczycie się jak przygotować w domu tteokbokki i dakgalbi, które najlepiej wchodzą podczas filmowego seansu. Jako student na module Korea i K-popowy fan – Natalia Janeczek prezentuje jedzonko idealne do dram.