Mgr. Lee Seungik – Bycie nacjonalnym, a nie racjonalnym. Nacjonalna narracja Muzeum Przymusowej Mobilizacji pod Japońską Okupacją w Korei Południowej i jej racjonalna krytyka

Mgr. Lee Seungik

Inna Dobrowolska – “Warsztaty z robienia hanboków z papieru”

Dziś poznacie 정이접기 정이 (papier) 접기 (składać) czyli sztukę składania papieru, a dokładniej pokażę wam jak złożyć żeńską wersję koreańskiego stroju tradycyjnego – hanbok (한복). Będą nam do tego potrzebne 2 kawałki papieru, najlepiej w kontrastowych kolorach. Ja używam papieru o wymiarach 15cm x 15cm, natomiast według uznania można wykorzystać większy albo mniejszy. Ważne, żeby był kwadratowy.

ENG:

Today, you’ll get to know 정이접기 정이 (paper) 접기 (to fold) – art of folding the paper. To be exact I’ll show you how to fold female version of korean traditional clothing – hanbok (한복). We’ll need 2 pieces of paper, it would be best if those were in contrasting colours. I’ll be using paper sized 15cm by 15cm, though if you like, you can use different sized one but it’s important that it’s square.

Inna Dobrowolska

Małgorzata Olszowska – Mitologia koreańska

Małgorzata Olszowska

Występ zespołu Keun Soriro

 

Zespół Tradycyjnych Bębnów Koreańskich Samulnori

Zuzanna Roszkowska i Katarzyna Bernacka – System edukacyjny w Korei Północnej i Południowej

 

Nazywamy się Katarzyna Bernacka i Zuzanna Roszkowska. Przygotowałyśmy dla Was krótką prelekcję na temat systemów edukacji w Korei Północnej i Korei Południowej. Postanowiłyśmy przybliżyć Wam ten ciekawy temat, ponieważ niegdyś jedno państwo, teraz podzielone na dwie części, wykorzystuje edukację w zupełnie innych celach. Jeśli chcecie dowiedzieć się jak wygląda życie szkolne przeciętnego ucznia w obu Koreach, zapraszamy do wysłuchania naszej prelekcji. Możemy zapewnić, że nie będziecie się nudzić – życie koreańskich nastolatków znacznie różni się od naszego!

Katarzyna Bernacka i Zuzanna Roszkowska – studentki drugiego roku Studiów nad Koreą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje je szeroko pojęta kultura krajów Dalekiego Wschodu. Zuzę głównie fascynuje historia, natomiast Kasię problemy społeczne.

 

ENG: Hello. We are Katarzyna Bernacka and Zuzanna Roszkowska, students of Korean Studies at the Jagiellonian University. We prepared a short lecture about North Korean and South Korean education systems. It is an interesting topic due to the fact that once a united nation, now divided in two, uses its education system for different purposes. If you want to broaden you knowledge about how a life of an ordinary Korean student in both Koreas looks like, you are more than welcomed to listen to our lecture. We can assure that you will not be bored – the life of Korean teenagers is certainly different from ours!

Katarzyna Bernacka and Zuzanna Roszkowska – second-year students of Korean Studies at the Jagiellonian University. They are interested in the broadly understood culture of the Far East countries. Zuza is mainly fascinated by history, while Kasia is by social problems.

K-pop dance cover

안녕하세요 여러분! 우리는 GSZUJ입니다! Po długiej nieobecności GSZUJ powraca! Tym razem postanowiłyśmy nagrać kilka dance coverów naszych ulubionych k-popowych choreografii. Ważne! Żadna z nas nie jest profesjonalną tancerką więc wszystko nagrywaliśmy dla zabawy. Niestety z powodu obostrzeń związanych z pandemią nie byłyśmy w stanie spotkać się w grupie więc filmiki nagrane są w warunkach domowych. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba!

ENG:

안녕하세요 여러분! 우리는 GSZUJ입니다! After a while GSZUJ is coming back! This time we decided to make dance covers to a few of our favourite kpop choreographies. We are not professional dancers and it was filmed only for fun. Since it was all filmed during strict lockdown and we were not able to meet in person it’s a home version. We hope you’ll like it!

 

Przegląd kina grozy z Korei i Japonii

Azjatyckie kino grozy to nie tylko Ring i krwawe sieczki, gdzie trup ściele się gęsto. Horrory potrafią być wyrafinowane i piękne, niosąc ze sobą głębokie przesłania. W wielu wyraża się strach przed nieznanym, zmianą. Obecne są też elementy rodzimego folkloru oraz tradycji, które w poetycki sposób przytaczają historie nieszczęśliwej miłości, czy też moralistyczne opowiastki, gdzie dobro jest nagradzane, a zło karane. Po drugiej stronie stoją nowatorskie rozwiązania i śmiałe scenariusze, które uczyniły Japończyków i Koreańczyków mistrzami w kinie grozy. Dla niektórych filmy te mogą wyda`wać się kiczowate i bezsensowne, ale tego typu zabiegi zostały zastosowane celowo dla ukazania ironicznego stosunku do kultury masowej.

sada

Weronika Koziołek – studentka 3 roku studiów nad Japonią na IBiDW. Od wieku nastoletniego angażowała się w różne wydarzenia kulturalne związane z Japonią oraz językiem japońskim. Interesuje się popkulturą i sztuką japońską, jak i historia oraz tematyką przemian społecznych Kraju Kwitnącej Wiśni.

 

ENG:
Asian horror cinema doesn’t end with Ring and bloody murders, which leave a trail of bodies behind. Horror movies can be sophisticated and beautiful, carrying meaningful messages. Many of them express fear of the unknown and change. Elements of native folklore and tradition are also visible. In a poetic way, they bring up stories of unfulfilled love or moralistic stories, where good is awarded and evil punished. On the other side, there are innovatory ideas and audacious scenarios, which made the Japanese and the Korean masters of horror cinema. For some these movies may seem trashy and meaningless, however, some steps were made deliberately in order to show an ironic approach towards a mass culture.

 

Weronika Koziołek – 3rd year student of Japanese studies at IBiDW. From a teenage age she was involved in various cultural events related to Japan and the Japanese language. She is interested in Japanese pop culture and art and history and the subject of social changes in the Land of the Rising Sun.

Natalia Mirek – 갓/gat i inne tradycyjne koreańskie nakrycia głowy

Tradycyjna kultura koreańska jest niezwykle bogata, jeśli chodzi o nakrycia głowy. Wykształcone przez stulecia formy noszone były przez prawie każdego Koreańczyka, zwłaszcza w epoce Joseon. Najczęściej spotykanym w tym okresie nakryciem był gat (갓), kapelusz noszony przez mężczyzn. Różne jego rodzaje zależały od okazji, zawodu czy też pozycji noszącego w hierarchii społecznej. W prelekcji zostało omówione kilka tradycyjnych nakryć głowy, m.in. heungnip (흑립), czyli czarny gat, który obecnie razem z hanbokiem stanowi symbol kultury koreańskiej.

Natalia Mirek – studentka IBiDW (Studia nad Koreą, Studia nad Chinami). Pasjonatka języków obcych i kultury Azji. W obszarze jej zainteresowań znajdują się zarówno tradycyjna sztuka jak i współczesne kino, literatura, poezja i kpop. Dalekim Wschodem zaczęła interesować się od kuchni, dlatego też studiuje kierunki Azjatyckie – żeby móc pracować na zmywaku na drugim krańcu świata.

 

ENG:

Traditional Korean culture is exceptionally vivid when it comes to headgear. Many different forms that appeared over the centuries were worn by almost every Korean, especially during the Joseon era. During this period, the most commonly worn headgear was gat (), a hat worn by men. Its different types depended on the occasion, profession or position of the wearer in the social hierarchy. The lecture focuses on a few traditional headpieces including heungnip (흑립) – a black gat, which is now a symbol of Korean culture along with hanbok.

Natalia Mirek – A huge enthusiast of foreign languages and Asian culture. Her interests include traditional art as well as contemporary cinema, literature, poetry and kpop. She began to be interested in the Far East through the kitchen, which is why she took up Asian studies – to be able to work on the dishwasher on the other side of the world.

Koło Naukowe Bydgoskich Sinologów UKW – Makijaż azjatycki – Chiny, Japonia, Korea

Jesteśmy studentkami II i IV roku lingwistyki stosowanej j.rosyjski z j.chińskim, jednego z nowych kierunków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nasze Koło Naukowe Bydgoskich Sinologów powstało w 2019 roku, jednak od samego początku staramy się rozwijać oraz promować wiedzę na temat Chin i Tajwanu. Nie ograniczamy jednak naszej wiedzy i pasji  tylko do krajów chińskojęzycznych i dzięki temu, mogłyśmy przygotować dla was prezentację dotyczącą makijażu również Korei i Japonii. W naszej prezentacji poznacie ich ogólne założenia, popularne marki kosmetyczne jak i również dowiecie się trochę ciekawostek. Serdecznie zapraszamy!

Koło Naukowe Bydgoskich Sinologów UKW – Aleksandra Brzozowska, Weronika Trafidło, Agata Kowalska

Anna Bargieł – “Jak się mówi w Korei? – czyli krótka wycieczka po dialektach koreańskich”

Prelekcja przedstawia sześć głównych dialektów języka koreańskiego w Korei Południowej oraz standardowy dialekt Korei Północnej wraz z ich krótką charakterystyką i przykładowymi słówkami lub wyrażeniami. Omawianie każdego dialektu zawiera mapę występowania oraz kilku przedstawicieli ze świata kpopu, dram lub programów variety. Poznaj język koreański każdego zakątka Korei! Anna Bargieł obecnie studiuje na kierunku Studia nad Koreą oraz Studia nad Chinami w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania to m.in. językoznawsto, nauka języków azjatyckich oraz klasyczna literatura zarówno koreańska, jak i chińska.

ENG: The lecture outlines six main dialects of the Korean language from South Korea and the standard North Korean dialect and shortly introduces each one of them, including example words and expressions. Explanation of each dialect is accompanied by a map showing where is it spoken and a few representatives from kpop, kdrama or variety shows. Get to know the Korean language of each corner of the penninsula! Anna Bargieł is currently a student majoring in Korean Studies and Chinese Studies in the Institute of the Middle and Far East of Jagiellionian University. Her interests include linguistics, study of Asian languages and classic Korean and Chinese literature.