Międzynarodowe konkursy cosplay – sesja Q&A

Alice, Lola

Mgr. Lee Seungik – Bycie nacjonalnym, a nie racjonalnym. Nacjonalna narracja Muzeum Przymusowej Mobilizacji pod Japońską Okupacją w Korei Południowej i jej racjonalna krytyka

Mgr. Lee Seungik

3Magpies Studio – w świecie kimon

ThreeMagpies Studio to zespół pracujący nad tworzeniem dzieł sztuki, których można dotknąć, używać i nosić. Koordynatorem i głównym projektantem jest Katarzyna, z zawodu artystka, ilustratorka i fotografka 3Mstudio. Myślą techniczną stojącą za wszystkim jest Kamil, profesjonalny drukarz i pasjonat nieba i morza.
W krótkim wywiadzie dowiecie się więcej o procesie tworzenia, wzorach, używanych materiałach czy inspiracjach. Zapraszamy!

Tajemnicze symbole Japonii

Zuzanna Barczyk

Matsuri, czyli co i jak świętują Japończycy

Weronika Koziołek

Zaskakujacy sojusz indyjskich rewolucjonistów z armia japońską podczas II wojny światowej

Wawrzyniec Bednarz

Przegląd kina grozy z Korei i Japonii

Azjatyckie kino grozy to nie tylko Ring i krwawe sieczki, gdzie trup ściele się gęsto. Horrory potrafią być wyrafinowane i piękne, niosąc ze sobą głębokie przesłania. W wielu wyraża się strach przed nieznanym, zmianą. Obecne są też elementy rodzimego folkloru oraz tradycji, które w poetycki sposób przytaczają historie nieszczęśliwej miłości, czy też moralistyczne opowiastki, gdzie dobro jest nagradzane, a zło karane. Po drugiej stronie stoją nowatorskie rozwiązania i śmiałe scenariusze, które uczyniły Japończyków i Koreańczyków mistrzami w kinie grozy. Dla niektórych filmy te mogą wyda`wać się kiczowate i bezsensowne, ale tego typu zabiegi zostały zastosowane celowo dla ukazania ironicznego stosunku do kultury masowej.

sada

Weronika Koziołek – studentka 3 roku studiów nad Japonią na IBiDW. Od wieku nastoletniego angażowała się w różne wydarzenia kulturalne związane z Japonią oraz językiem japońskim. Interesuje się popkulturą i sztuką japońską, jak i historia oraz tematyką przemian społecznych Kraju Kwitnącej Wiśni.

 

ENG:
Asian horror cinema doesn’t end with Ring and bloody murders, which leave a trail of bodies behind. Horror movies can be sophisticated and beautiful, carrying meaningful messages. Many of them express fear of the unknown and change. Elements of native folklore and tradition are also visible. In a poetic way, they bring up stories of unfulfilled love or moralistic stories, where good is awarded and evil punished. On the other side, there are innovatory ideas and audacious scenarios, which made the Japanese and the Korean masters of horror cinema. For some these movies may seem trashy and meaningless, however, some steps were made deliberately in order to show an ironic approach towards a mass culture.

 

Weronika Koziołek – 3rd year student of Japanese studies at IBiDW. From a teenage age she was involved in various cultural events related to Japan and the Japanese language. She is interested in Japanese pop culture and art and history and the subject of social changes in the Land of the Rising Sun.

Moja pierwsza lekcja japońskiego – logografy japońskie

Język japoński zaliczany jest do grupy najtrudniejszych języków świata, ale to nie powstrzymuje ogromnej grupy chętnych na nauczenie się go! 🙂 Wielu pasjonatów języka japońskiego rozpoczyna jego naukę na własną rękę, by następnie kontynuować ją u boku doświadczonych lektorów. Jak zacząć naukę języka japońskiego? Najlepiej zacząć od poznawania hiragany, katakany i kanji, a więc logografów japońskich, składających się na obszerny alfabet. Wszystkich znaków japońskich jest ponad 60 tysięcy, jednak do swobodnego porozumiewania się językiem wystarczy znajomość około 2 tysięcy kanji. Spróbujmy więc nauczyć się i zrozumieć je razem!

 

Arata Watanabe – student z Japonii, obecnie uczy się języka polskiego na UJ, w wolnym czasie zwiedza dobre krakowskie sklepy z pączkami.

 

Maciej Bączek – student Studiów nad Japonią I stopnia, interesuje się kulturą i społeczeństwem Japonii, w wolnym czasie zajmuje się zagadnieniami historycznymi lub militarnymi. Szczególnie interesuje się XIX w. I historią współczesną.

 

ENG:

Japanese is one of the most difficult languages in the world, but that doesn’t stop a huge group of people willing to learn it! 🙂 Many enthusiasts of the Japanese language start learning Japanese on their own, and then continue it with experienced teachers. How to start learning Japanese? It is best to start with learning about hiragana, katakana and kanji, i.e. Japanese logographers, who make up a large alphabet. There are over 60,000 Japanese characters in all, but to communicate freely in the language you need to know about 2,000 kanji. So let’s try to learn and understand them together!

 

Arata Watanabe – a student from Japan, he currently studies the Polish language at UJ, in free time he explores good pączki stores in Krakow

 

Maciej Bączek – student of Japanese Studies, 1st degree, interested in the culture and society of Japan, in his spare time he researches issues related to history or military. His special interest is in the nineteenth century and contemporary history.

 

Dr Puchalska – “Lotnictwo pokladowe podczas wojny na Pacyfiku”

Działania lotnictwa odgrywały znaczącą rolę podczas II wojny światowej. W wojnie na Pacyfiku doszło do licznych starć między maszynami japońskiej i amerykańskiej marynarki wojennej. W obu flotach do służby na lotniskowcach kierowano najlepszych pilotów, a ich służba była wymagająca i niebezpieczna. W obu flotach na okrętach lotniczych służyły trzy zasadnicze typy samolotów: myśliwce, samoloty torpedowe i bombowce nurkujące. O ile jednak dla Japończyków liczyła się przede wszystkim zwrotność ich maszyn i duży zasięg, to Amerykanie przykładali wagę do siły ognia i odporności konstrukcji swoich samolotów. W tej prelekcji staram się opowiedzieć o najważniejszych aspektach związanych z lotnictwem pokładowym w wojnie na Pacyfiku.

Dr Joanna Puchalska tytuł magistra uzyskała w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ ukończyła studia doktoranckie. Rozprawę doktorską o japońskim ethosie wojownika obroniła na SWPS Uniwersytecie humanistycznospołecznym w Warszawie. Pierwsze doświadczenia dydaktyczne zdobyła w KPSC UJ, obecnie związana jest z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Swoje zainteresowania badawcze łączy z praktycznym zdobywaniem wiedzy w zakresie rozmaitych sztuk walki. Zainteresowania naukowe: Kultura wojenna i wojownicy Azji i Europy, Militaria, Sztuki walki, II wojna światowa i ideologie nacjonalistyczne, Kultura Japonii, Kultura popularna, Mitologia skandynawska, Dawna sztuka żeglugi.

 

ENG:
Aviation activities played a significant role during World War II. In the Pacific War, there were numerous clashes between the machines of the Japanese and American navies. In both fleets, the best pilots were assigned to serve on aircraft carriers, and their service was demanding and dangerous. In both fleets, three main types of aircraft served on aircrafts: fighters, torpedo planes and dive bombers. However, while for the Japanese the maneuverability of their machines and a long range were most important, the Americans paid attention to the firepower and resistance of their aircraft structures. In this lecture, I try to talk about the most important aspects related to airborne aviation in the war in the Pacific.

Joanna Puchalska PhD is a graduate of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of the Jagiellonian University and the Centre for Comparative Studies of Civilisations of the same university. She defended a PhD thesis concerning the ethos of the Japanese warriors on the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw. She obtained her first experiences in teaching in Centre for Comparative Studies of Civilisations but is now affiliated to the Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University. She is eager to enrich her scientific interests with practice of various martial arts. Scientific interests: War cultures and warriors of Asia and Europe, Militaria, Martial Arts, Second World War and the nationalistic ideologies, Japanese culture, Popular culture, Scandinavian mythology, Ancient seafaring.

Koło Naukowe Bydgoskich Sinologów UKW – Makijaż azjatycki – Chiny, Japonia, Korea

Jesteśmy studentkami II i IV roku lingwistyki stosowanej j.rosyjski z j.chińskim, jednego z nowych kierunków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nasze Koło Naukowe Bydgoskich Sinologów powstało w 2019 roku, jednak od samego początku staramy się rozwijać oraz promować wiedzę na temat Chin i Tajwanu. Nie ograniczamy jednak naszej wiedzy i pasji  tylko do krajów chińskojęzycznych i dzięki temu, mogłyśmy przygotować dla was prezentację dotyczącą makijażu również Korei i Japonii. W naszej prezentacji poznacie ich ogólne założenia, popularne marki kosmetyczne jak i również dowiecie się trochę ciekawostek. Serdecznie zapraszamy!

Koło Naukowe Bydgoskich Sinologów UKW – Aleksandra Brzozowska, Weronika Trafidło, Agata Kowalska