Wawrzyniec Bednarz – Współczesne relacje indyjsko-chińskie

Wawrzyniec Bednarz

Jan Obłudek i Arkadiusz Bochenek – Hip hop w Indiach

Jan Obłudek i Arkadiusz Bochenek

Zespół Indie Beats i choreograf Manu Dandu – Pokaz tańca indyjskiego

Indie Beats, choreograf: Manu Dandu

Gotuj z Indiami – warsztaty kulinarne

Kuchnia indyjska ma wielu miłośników na całym świecie. Jest też bardzo popularna w całej Polsce, ale jeśli jeszcze nie mieliście z nią styczności, to na pewno Wam zasmakuje. Nasi studenci ugotowali dla Was trzy proste w wykonaniu dania, które z łatwością będziecie w stanie odtworzyć w swojej kuchni.

Dania kuchni indyjskiej ugotowali dla Was członkowie sekcji Indii i Azji Południowej DKN UJ: Karolina Panek, Wawrzyniec Bednarz, Martyna Orszulak, Sandra Widuch, Weronika Glapińska, Jan Obłudek. Kamerzystką i reżyserką była Karolina Panek. Przepisy przygotowała Karolina Panek.

Sekcja Indii i Azji Południowej DKN UJ – Jesteśmy grupą studentów zafascynowanych regionem Azji Południowej, chcących poszerzać swoje pasje i wiedzę. Jedne z założeń naszego koła to łamanie stereotypów i promowanie szeroko rozumianej Azji Południowej. Oprócz spędzania godzin przy książkach i nauki języków, znajdujemy czas na wspólne wyjścia do indyjskich restauracji czy oglądanie filmów Bollywood. Opiekunem sekcji jest dr Kamila Junik- Łuniewska.

ENG:

Indian cuisine is loved all around the world. It is also very popular in Poland, but if you haven’t been introduced to it yet, we can assure you, it won’t disappoint you. Our students have prepared for you three simple dishes that you will be able to easily recreate in your kitchen.

Indian dishes were cooked for you by members of the India and South Asia section of the Jagiellonian University DKN: Karolina Panek, Wawrzyniec Bednarz, Martyna Orszulak, Sandra Widuch, Weronika Glapińska, and Jan Obłudek. Karolina Panek was the camera operator and director. The recipes were prepared by Karolina Panek.

India and South Asia section of the Jagiellonian University DKN – We are a group of students fascinated by the South Asian region, who want to expand their passions and knowledge. One of the assumptions of our club is breaking the stereotypes and promoting the broadly understood South Asia. In addition to spending hours reading books and learning languages, we enjoy going out to Indian restaurants and watching Bollywood movies together. Our supervisor is Dr. Kamila Junik-Łuniewska.

Kurs ubierania sari

Kurs ubierania sari

Sekcja Indii i Azji Południowej DKN UJ – Warsztaty mehendi | VII FSA

Pewnie już nie raz widzieliście piękne zdobienia na rękach indyjskich panien młodych. Nasi studenci wprowadzą Was w tajniki tej sztuki, zwanej mehendi i nauczą Was jak uzyskać ten piękny efekt we własnym domu. Tak, jest to możliwe! Wystarczą tylko chęci, odpowiednie składniki i trochę praktyki! Sztukę mehendi przybliżyła Wam członkini sekcji Indii i Azji Południowej DKN UJ Martyna Orszulak. Modelką była Weronika Glapińska. Kamerzystką i reżyserką była Karolina Panek. Sekcja Indii i Azji Południowej DKN UJ – Jesteśmy grupą studentów zafascynowanych regionem Azji Południowej, chcących poszerzać swoje pasje i wiedzę. Jedne z założeń naszego koła to łamanie stereotypów i promowanie szeroko rozumianej Azji Południowej. Oprócz spędzania godzin przy książkach i nauki języków, znajdujemy czas na wspólne wyjścia do indyjskich restauracji czy oglądanie filmów Bollywood. Opiekunem sekcji jest dr Kamila Junik- Łuniewska.
ENG: You have probably seen the beautiful decorations on the hands of Indian brides. Our students will introduce you to the secrets of this art, called mehendi, and will teach you how to achieve this beautiful effect in your own home. Yes, it is possible! All you need is willingness, the right ingredients and a little practice! The art of mehendi was introduced to you by Martyna Orszulak, a member of the India and South Asia section of the Jagiellonian University DKN. The model was Weronika Glapińska. Karolina Panek was the camera operator and director. India and South Asia Department of Far East Student Association UJ – We are a group of students fascinated by the South Asian region, who want to expand their passions and knowledge. One of the assumptions of our club is breaking the stereotypes and promoting the broadly understood South Asia. In addition to spending hours reading books and learning languages, we enjoy going out to Indian restaurants and watching Bollywood movies together. Our supervisor is Dr. Kamila Junik-Łuniewska.

Sekcja Indii i Azji Południowej DKN UJ – Moja pierwsza lekcja języka Hindi

Witamy na Waszej pierwszej lekcji języka hindi! Nasi studenci opowiedzą o najpowszechniej używanym języku w Indiach i zapoznają Was z jego podstawami. Jeżeli interesujecie się językami orientalnymi i kulturą Azji, to na pewno się nie zawiedziecie.

Lekcja języka hindi została przygotowana przez członków sekcji Indii i Azji Południowej DKN UJ: Karolina Panek, Wawrzyniec Bednarz, Martyna Orszulak, Arkadiusz Bochenek, Weronika Glapińska, Jan Obłudek. Lekcję poprowadzili Wawrzyniec Bednarz i Martyna Orszulak. Kamerzystką i reżyserką była Karolina Panek.

Sekcja Indii i Azji Południowej DKN UJ – Jesteśmy grupą studentów zafascynowanych regionem Azji Południowej, chcących poszerzać swoje pasje i wiedzę. Jedne z założeń naszego koła to łamanie stereotypów i promowanie szeroko rozumianej Azji Południowej. Oprócz spędzania godzin przy książkach i nauki języków, znajdujemy czas na wspólne wyjścia do indyjskich restauracji czy oglądanie filmów Bollywood. Opiekunem sekcji jest dr Kamila Junik- Łuniewska.

 

ENG:

Welcome to your first Hindi lesson! Our students will tell you a little bit about the most widely spoken language in India and introduce you to its basics. If you are interested in oriental languages ​​and the culture of Asia, you will not be disappointed.

The Hindi language lesson was prepared by members of the India and South Asia section of the DKN Jagiellonian University: Karolina Panek, Wawrzyniec Bednarz, Martyna Orszulak, Arkadiusz Bochenek, Weronika Glapińska, and Jan Obłudek. The lesson was conducted by Wawrzyniec Bednarz and Martyna Orszulak. Karolina Panek was the camera operator and director.

India Department of Far East Student Association – We are a group of students fascinated by the South Asian region, who want to expand their passions and knowledge. One of the assumptions of our club is breaking the stereotypes and promoting the broadly understood South Asia. In addition to spending hours reading books and learning languages, we enjoy going out to Indian restaurants and watching Bollywood movies together. Our supervisor is Dr. Kamila Junik-Łuniewska.

Szkoła jogi Sadhana – Poranki z jogą part 2

Szkoła jogi Sadhana prowadzi zajęcia już od ponad 18 lat w centrum Krakowa, dzięki czemu jest jedną z największym stażem szkół jogi w Krakowie. Jako pierwsza szkoła jogi zaczęła prowadzić zajęcia dla osób początkujących. Jej instruktorzy to świetnie wykwalifikowani trenerzy, którzy posiadają certyfikaty świadczące o ich profesjonalizmie, m.in. Certyfikat Marki IYENGAR®. Ponadto każdy z trenerów jogi bierze regularne szkolenia w Indiach w Instytucie Jogi Iyengara. Założycielem szkoły jogi Sadhana jest Roman Grzeszykowski, który specjalnie dla Państwa poprowadzi nasze festiwalowe poranki z jogą. Jak sama szkoła jogi mówi: joga jest naszą pasją, a jej nauczanie misją! Serdecznie zapraszamy na zajęcia, a jesteśmy pewni, że Państwo się nie zawiodą!

ENG: The Sadhana yoga school has been conducting classes for over 18 years in the center of Krakow, making it one of the largest yoga schools in Krakow. It was the first yoga school to start teaching beginners. Its instructors are highly qualified trainers who have certificates proving their professionalism, incl. IYENGAR® Brand Certificate. In addition, each of the yoga trainers takes regular training in India at the Iyengar Yoga Institute. The founder of the Sadhana yoga school is Roman Grzeszykowski, who will conduct our festival yoga mornings especially for you. As the yoga school itself says: yoga is our passion and teaching it is our mission! We invite you to class, and we are sure that you will not be disappointed!

Poranki z Jogą

Szkoła jogi Sadhana prowadzi zajęcia już od ponad 18 lat w centrum Krakowa, dzięki czemu jest jedną z największym stażem szkół jogi w Krakowie. Jako pierwsza szkoła jogi zaczęła prowadzić zajęcia dla osób początkujących. Jej instruktorzy to świetnie wykwalifikowani trenerzy, którzy posiadają certyfikaty świadczące o ich profesjonalizmie, m.in. Certyfikat Marki IYENGAR®. Ponadto każdy z trenerów jogi bierze regularne szkolenia w Indiach w Instytucie Jogi Iyengara. Założycielem szkoły jogi Sadhana jest Roman Grzeszykowski, który specjalnie dla Państwa poprowadzi nasze festiwalowe poranki z jogą. Jak sama szkoła jogi mówi: joga jest naszą pasją, a jej nauczanie misją! Serdecznie zapraszamy na zajęcia, a jesteśmy pewni, że Państwo się nie zawiodą!