Moja pierwsza lekcja japońskiego – logografy japońskie

Język japoński zaliczany jest do grupy najtrudniejszych języków świata, ale to nie powstrzymuje ogromnej grupy chętnych na nauczenie się go! 🙂 Wielu pasjonatów języka japońskiego rozpoczyna jego naukę na własną rękę, by następnie kontynuować ją u boku doświadczonych lektorów. Jak zacząć naukę języka japońskiego? Najlepiej zacząć od poznawania hiragany, katakany i kanji, a więc logografów japońskich, składających się na obszerny alfabet. Wszystkich znaków japońskich jest ponad 60 tysięcy, jednak do swobodnego porozumiewania się językiem wystarczy znajomość około 2 tysięcy kanji. Spróbujmy więc nauczyć się i zrozumieć je razem!

 

Arata Watanabe – student z Japonii, obecnie uczy się języka polskiego na UJ, w wolnym czasie zwiedza dobre krakowskie sklepy z pączkami.

 

Maciej Bączek – student Studiów nad Japonią I stopnia, interesuje się kulturą i społeczeństwem Japonii, w wolnym czasie zajmuje się zagadnieniami historycznymi lub militarnymi. Szczególnie interesuje się XIX w. I historią współczesną.

 

ENG:

Japanese is one of the most difficult languages in the world, but that doesn’t stop a huge group of people willing to learn it! 🙂 Many enthusiasts of the Japanese language start learning Japanese on their own, and then continue it with experienced teachers. How to start learning Japanese? It is best to start with learning about hiragana, katakana and kanji, i.e. Japanese logographers, who make up a large alphabet. There are over 60,000 Japanese characters in all, but to communicate freely in the language you need to know about 2,000 kanji. So let’s try to learn and understand them together!

 

Arata Watanabe – a student from Japan, he currently studies the Polish language at UJ, in free time he explores good pączki stores in Krakow

 

Maciej Bączek – student of Japanese Studies, 1st degree, interested in the culture and society of Japan, in his spare time he researches issues related to history or military. His special interest is in the nineteenth century and contemporary history.

 

Porozmawiajmy o tym, jak studiuje się w Japonii

 

Kamila Chrobak, Olga Startek

Czy zastanawialiście się kiedyś jak wygląda wyjazd do Japonii w praktyce? Stypendyści Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu opowiedzą Wam o tym, jak wyglądały ich podróże. Jak wygląda mieszkanie i dieta? W co warto zainwestować? Czego można się nauczyć? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania!

Moderator: Joanna Dymarska.

Olga Startek – absolwentka IBiDW, obecnie studiująca  informatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była stypendystka rządu japońskiego (JASSO). Lektorka języka japońskiego. W czasie stypendium była studentką na Kobe University. 

Kamila Chrobak – absolwentka IBiDW, kontynuująca Studia Azjatyckie II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendystka rządu japońskiego (JASSO). Obecnie pracuje w RedakcjiBB oraz Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Była Przewodnicząca Dalekowschodniego Koła Naukowego UJ i organizatorka szóstej edycji Festiwalu Studiów Azjatyckich. W czasie stypendium była studentką na Ritsumeikan University. 

Have you ever wondered what a journey to Japan looks like in practice? The scholarship holders of the Institute of the Middle and Far East will tell you about their experience. What does housing and diet look like? What is worth investing in? What can you learn? We will try to answer all your questions!

Moderator: Joanna Dymarska.

Olga Startek – a graduate of IBiDW, currently studying computer science at the Jagiellonian University. Former Japanese government scholarship holder (JASSO). Japanese teacher. She was a student at Kobe University at the time of her scholarship.Kamila Chrobak – a graduate of IBiDW, continuing 2nd degree Asian Studies at the Jagiellonian University. Japanese government scholarship holder (JASSO). Currently works at the RedakcjaBB and the Institute for Security and International Development. Former President of the Far East Student Association of the Jagiellonian University and organizer of the sixth edition of the Asian Studies Festival. She was a student at Ritsumeikan University at the time of her scholarship.