Dr Puchalska – “Lotnictwo pokladowe podczas wojny na Pacyfiku”

Działania lotnictwa odgrywały znaczącą rolę podczas II wojny światowej. W wojnie na Pacyfiku doszło do licznych starć między maszynami japońskiej i amerykańskiej marynarki wojennej. W obu flotach do służby na lotniskowcach kierowano najlepszych pilotów, a ich służba była wymagająca i niebezpieczna. W obu flotach na okrętach lotniczych służyły trzy zasadnicze typy samolotów: myśliwce, samoloty torpedowe i bombowce nurkujące. O ile jednak dla Japończyków liczyła się przede wszystkim zwrotność ich maszyn i duży zasięg, to Amerykanie przykładali wagę do siły ognia i odporności konstrukcji swoich samolotów. W tej prelekcji staram się opowiedzieć o najważniejszych aspektach związanych z lotnictwem pokładowym w wojnie na Pacyfiku.

Dr Joanna Puchalska tytuł magistra uzyskała w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ ukończyła studia doktoranckie. Rozprawę doktorską o japońskim ethosie wojownika obroniła na SWPS Uniwersytecie humanistycznospołecznym w Warszawie. Pierwsze doświadczenia dydaktyczne zdobyła w KPSC UJ, obecnie związana jest z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Swoje zainteresowania badawcze łączy z praktycznym zdobywaniem wiedzy w zakresie rozmaitych sztuk walki. Zainteresowania naukowe: Kultura wojenna i wojownicy Azji i Europy, Militaria, Sztuki walki, II wojna światowa i ideologie nacjonalistyczne, Kultura Japonii, Kultura popularna, Mitologia skandynawska, Dawna sztuka żeglugi.

 

ENG:
Aviation activities played a significant role during World War II. In the Pacific War, there were numerous clashes between the machines of the Japanese and American navies. In both fleets, the best pilots were assigned to serve on aircraft carriers, and their service was demanding and dangerous. In both fleets, three main types of aircraft served on aircrafts: fighters, torpedo planes and dive bombers. However, while for the Japanese the maneuverability of their machines and a long range were most important, the Americans paid attention to the firepower and resistance of their aircraft structures. In this lecture, I try to talk about the most important aspects related to airborne aviation in the war in the Pacific.

Joanna Puchalska PhD is a graduate of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of the Jagiellonian University and the Centre for Comparative Studies of Civilisations of the same university. She defended a PhD thesis concerning the ethos of the Japanese warriors on the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw. She obtained her first experiences in teaching in Centre for Comparative Studies of Civilisations but is now affiliated to the Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University. She is eager to enrich her scientific interests with practice of various martial arts. Scientific interests: War cultures and warriors of Asia and Europe, Militaria, Martial Arts, Second World War and the nationalistic ideologies, Japanese culture, Popular culture, Scandinavian mythology, Ancient seafaring.

#historia#japonia#wojna
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments